My Book.

April 12, 2019 Sam 0 Comments


Disponibilă pentru vânzare aici:
smart-publishing.ro
librarie.net
elefant.ro

Varianta Ebook: 
Google Play Books


Bun venit la prima mea carte de dezvoltare personală!

În sfârșit această zi (04.09.2016) a sosit. Am visat și mi-am imaginat acest moment.

Cum a început totul?

De aproape cinci ani scriu articole, realizez rețete sănătoase și citesc despre nutriție și stil de viață sănătos. De aproape nouă ani învăț și practic psihologia. Și fac sport de aproape 4 ani. Totul se combina perfect: psihologia, nutriția și sportul. Mă refer în viața mea. Însă îmi doream să răspândesc cuvântul, Îmi doream un stil de viață sănătos pentru toată lumea. Așa, Simte. Ascultă. Iubește a luat viață.

Cele trei pasiuni ale mele creează un tot unitar al stării de bine. Astfel prin cartea de față mi-am propus să aduc mai aproape, într-un mod concis, cunoștințele necesare pentru o energie de neepuizat și pentru o stare de bine deplină. Această carte reprezintă punctul culminant al carierei mele. Reprezintă un vis devenit realitate; speranță și deplină bucurie.

Ce găsești în Simte. Ascultă. Iubește ?

Pe măsură ce citești vei porni într-o călătorie la braț cu sinele tău. Vei descoperi calea naturală către sănătatea omului - armonia și pacea interioară. Vei cunoaște echilibrul interior, vei înțelege că a-ți mișca corpul e primordial și vei afla că ești singurul responsabil pentru starea ta de bine.

Stimă de sine
Încredere în sine
Iubire deplină
Pace interioară
Liniște
Armonie
Sănătate
Energie
Ingrediente sănătoase
Sfaturi
Rețete simple și dătătoare de energie

Sper că vei îndrăgi cartea și sper că îți va fi utilă.

Cu drag,

             Ștef Alina Mihaela

*****


Welcome to my very first personal development book!

Finally this day has come, I dreamed and I imagined this moment.

How everything started?

For almost five years I write articles, I make healthy recipes and read about nutrition & healthy lifestyle. For almost nine years I learn and practice psychology. And do sports for almost 4 years. All was just blending together: psychology, nutrition and sports. I mean in my life. But I wanted to spread the word, I wanted a healthy lifestyle for everybody. That's how Simte. Ascultă. Iubește (Feel. Listen. Love) started.

The three passions of mine creates a whole of wellbeing. So through this book I wanted to get closer, in a concise manner, the knowledge required for the unspent energy and full wellbeing. This book is the culmination of my career. Is a dream come true; is hope and joy.

What you can find in Feel. Listen. Love ?


As you read will embark on a journey to arm with your self. You'll discover the natural way of the human health - harmony and inner peace. You will know the inner balance, you will understand that moving your body is paramount and you will find that you are solely responsible for your well-being.

Self esteem
Self confidence
Pure love
Inner peace
Silence
Harmony
Health
Energy
Healthy ingredients
Advices
Easy and energy giving recipes

I hope you will love the book and you will find it useful.

Dearfully,

               Ștef Alina Mihaela


Available for sale here: 
smart-publishing.ro
librarie.net
elefant.ro

Ebook version: 
amazon.com
Google Play Books


0 commenti:

Leave a thought, a reflection or a wish: