Solstițiu de vară și un anunț important. Summer solstice & an important announcement

June 19, 2016 Sam 0 Comments

Mâine, 20 iunie, cade Solstițiul de vară; un moment ce marchează celebrare, energie și lumină. Se spune că tot ceea ce am contemplat de-a lungul lunilor de iarnă poate fi acum revărsat. Acum se presară din belșug o energie puternică care ne va ajuta să înțelegem mai clar cine suntem, scopul nostru și care ar fi următorul pas pentru noi.

Am contemplat îndelung, nu doar în aceste luni de iarnă. Am așezat cuvinte și rânduri alese pentru voi. Și am așteptat cu răbdare. Iată de ce acest moment manifestă într-adevăr pasul următor pentru mine. Doamnelor și domnilor, permite-ți-mi să vă prezint titlul primei mele cărți: Simte. Ascultă. Iubește.

La o primă vedere ai putea spune că această carte vorbește despre iubirea romantică, despre relații și cupluri. Însă ea vorbește de fapt despre iubirea primară, iubirea sinelui; vorbește despre relația cu tine însuți, despre a-ți simți și asculta cu atenție corpul. Astfel pe măsură ce citești vei porni într-o călătorie la braț cu sinele tău. 

Căci calea naturală către sănătatea omului este armonia și pacea interioară. 
Când acolo e liniște și echilibru, restul se așează.

E o carte izvor sau o carte răvaș, e mică, dar bogată. Astfel, de fiecare dată când uiți să te iubești, să îți porți respectul cuvenit, ea îți reamintește așa cum ar face-o un memento. Mai exact, ea te îndrumă. Aș putea-o numi, îndrumar de buzunar, ca să vă fie alături mereu.

Această carte reflectă stilul meu de viață și ceea ce sunt: psihologia, nutriția, sportul și desigur realizarea deserturilor sănătoase. Prin urmare, în ea vei regăsi puțin din fiecare. Simte. Ascultă. Iubește reprezintă un vis devenit realitate. Reprezintă speranță și deplină bucurie. 
ENGLISH VERSION


Tomorrow, June 20, the summer solstice falls; marking a celebration time, energy and light. They say that everything we contemplated over the winter months now can be poured. Now it sprinkles a powerful energy that will help us understand more clearly who we are, our goal and which it would be the next step for us.

I contemplated long, not just in the winter months. I placed words and lines chosen for you. And I waited patiently. That is why this moment manifests really the next step for me. Ladies and gentlemen, allow me to introduce you the title of my first book: Feel. Listen. Love.

At first glance you could say that this book talks about romantic love, about relationships and couples. But actually she talks about primary love, love of self; talks about the relationship with yourself, feeling and listening your body carefully. So as you read you will embark on a journey at arm with yourself.

For the natural way to human health is harmony and inner peace.
When there is quiet and steady, the rest is placed.

It's a source book or a epistle, it is small but rich. Thus, whenever you forget to love yourself, to wear your due respect, it reminds you as a reminder would do. More precisely, it guides you. I could call it, pocket guide, to be with you always.

This book reflects my lifestyle and who I am: psychology, nutrition, sports and of course making healthy desserts. Therefore, you will find some of each. Feel. Listen. Love is a dream come true. It represents full hope and joy.


0 commenti:

Leave a thought, a reflection or a wish: