About love, heart shaped cakes and more love

February 12, 2016 Sam 0 Comments


Se învață toate artele și toate științele... și totuși, ce e mai important - iubirea - nu se studiază. Capacitatea noastră de a iubi continuă să lase de dorit. Ar mai exista atâtea suferințe, atâtea războaie și atâta violență în această lume dacă oamenii ar ști cum să iubească mai profund? 

Cât de diferită ar fi această lume dacă s-ar învăța despre iubire la școală? Cursuri de iubire, de prețuire de sine, cursuri despre a-ți asculta inima și a-ți urmări propria fericire, cursuri despre capacitatea de a iubi și de a te lăsa iubit... Ah, frumos de imaginat un asemenea scenariu.

"Arta de a iubi include atât capacitatea de a oferi, cât și cea de a primi iubire."

Cu mențiunea că aceasta nu este un barter; iubirea nu e marketing prin care părțile convin să schimbe între ele mărfuri. Iubirea e necondiționată. E un mod de a fi; natural și pur. Ea reprezintă adevărata ta natură interioară. 

Nu căuta iubirea, ci simte-o! Iubirea autentică este cea care include în sfera ei pe toată lumea. Principiile similare se atrag întotdeauna. Iar dacă esența ta e iubire, vei atrage iubire. Începe prin a iubi mai mult pe toată lumea.

Ce șanse sunt ca ceilalți să te iubească dacă tu nu te iubești pe tine însuți?

Și de aici pornește o întreagă poveste, căci, atunci când te iubești și te respecți, ai grijă de tine, te hrănești corespunzător, faci mișcare în fiecare zi, te cultivi și te îngrijești. Cum ar putea fi altfel? Dacă te iubești nu te intoxici cu cele mai rele alimente, nu stai toată ziua pe scaun sau în fața televizorului. Și nu îți plângi de milă.

Iar iubirea se simte continuu. Te iubești și îi iubești pe ceilalți întotdeauna. Și atunci când nu merită, căci, atunci au cea mai mare nevoie. Așadar, iubește mereu, și nu doar în această zi de sărbătoare, numită Sf. Valentin.

În acest sens, vă invit să ne prăjiturim sănătos. Ca întotdeauna, fără zahăr, făină, lapte, coacere, ci, crud, plin de enzime, vitamine și minerale.

INGREDIENTE

Blat roșu:
- 1 mână de căpșuni
- 1 lingură ulei de cocos
- 1 lingură miere

Blat alb: 
- cremă de cocos bio (firma Rapunzel)
- 1 lingură miere
- 1/2 cană apă

Opțional: piper roșu pentru ornat

INSTRUCȚIUNI

Adăugați ingredientele pentru blatul roșu în robotul de bucătărie și mixați până devine o pastă cremoasă.

Turnați compoziția în formele dorite și puneți la frigider.

Adăugați ingredientele pentru blatul alb în blender și mixați. Va arăta precum frișca.

Turnați frișca de cocos deasupra cremei roșii și puneți în congelator.


ENGLISH VERSION

We study all the arts and all the sciences... and yet, most importantly art, called love, we never studied. Our ability to love continue to lack. There wouldn't be so much suffering, so many wars and so much violence in this world if people knew how to love deeper.

How different would this world be if children would learn about love in school? Courses of love, self-esteem, listening to lectures about your heart and follow your own happiness, courses about the ability to love and to let yourself be loved ... Ah, nice to imagine such a scenario.

"The art of love includes both the ability to give and receive the love."

Noting that this is not a barter; love is not marketing whereby the parties agree to exchange goods between them. Love is unconditional. It's a way of being; natural and pure. It represents your true inner nature.

Do not look for love, but feel it! True love is the one that includes everyone in her sphere. Similar principles always attract. And if your essence is love, you will attract love. Start by loving more on everyone.

What are the chances to others love you if you do not love yourself?

And here there is a whole story, because when you love and respect yourself, you take care of yourself, nurture yourself properly, you exercise every day, you develop yourself and take care of yourself. How could it be otherwise? If you love yourself you don't intoxicate your body with the worst foods and you do not sit on a chair all day or watching TV. And not feeling sorry for yourself.

And love feels continuously. You love yourself and others always. Mostly when they not worth it, because thats when they most need it. So love always, and not just on this day of celebration, named St. Valentine.

In this regard, I invite you to healthy cakes. As always, no sugar, flour, milk, baking, but raw, full of enzymes, vitamins and minerals.

INGREDIENTS

Red dough:
- 1 handful of strawberries
- 1 tbsp coconut oil
- 1 tablespoon honey

White dough:
- Organic coconut cream (firm Rapunzel)
- 1 tablespoon honey
- 1/2 cup water

Optional: red pepper for garnish

INSTRUCTIONS

Add red dough ingredients in your food processor and mix until it becomes a creamy paste.

Pour the composition into desired shapes and refrigerate.

Add the white dough ingredients in your blender and mix. It will look like whipped cream.

Pour the whipped coconut cream over the red dough and place in the freezer.


Happy Valentine's Day!

Sursa acestui articol:

* Robert Holden (2014), Adorabilitatea. Capacitatea de a iubi și de a te lăsa iubit. Editura Adevăr divin


0 commenti:

Leave a thought, a reflection or a wish: